Terms of service

Durat-tuotteiden yleiset myyntiehdot

1.0 Tarjoukset ja tilaukset

1.1 Tarjouspyynnöt ja tilaukset on tehtävä kirjallisena.

1.2 Suullisesti sovitut korjaukset tarjouksessa tai tilausvahvistuksessa on vahvistettava kirjallisesti.

1.3 Tarjous on voimassa 1 kk tarjouksen päivämäärästä alkaen, mikäli tarjouksessa ei ole toisin kirjattu.

 

2.0 Muutostyöt

2.1 Mikäli tilaukseen tehdään muutoksia tilausvahvistuksen hyväksymisen jälkeen, on ostaja velvollinen hyvittämään mahdollisesti aiheutuneet lisäkustannukset.

 

3.0 Omistusoikeuden siirtyminen

3.1 Omistusoikeus tavaraan siirtyy ostajalle, kun kauppahinta mahdollisine korkoineen on kokonaan maksettu.

 

4.0 Vahingonvaaran siirtyminen

4.1 Vahingon vaara siirtyy ostajalle silloin, kun tavara on sopimuksen mukaisesti luovutettu ostajalle tai itsenäisen rahdinottajan kuljetettavaksi, jollei toimituslausekkeesta muuta johdu.

4.2 Ellei tavaraa ostajan viivästyksen vuoksi ole luovutettu oikeana aikana, vahingonvaara siirtyy ostajalle, kun myyjä on tehnyt sen, mitä häneltä sopimuksen mukaan edellytetään luovutuksen mahdollistamiseksi. Vastuu tavaran vakuuttamisesta kuuluu tällöin ostajalle.

 

5.0 Toimitusehdot

5.1 Sovellamme ensisijaisesti Incoterms 2010 toimituslausekkeita.

5.2 Toimitus ei pidä sisällään tavaroiden sisään kantoa, ellei muuten ole sovittu.

 

6.0 Toimitusaika ja viivästyminen

6.1 Toimitusajaksi ilmoitetaan viikko, jolla tuote lähtee tehtaalta.

6.2 Mahdollisesta viivästyssakosta on aina sovittava erikseen kirjallisesti.

6.3 Durat ilmoittaa mahdollisesta toimituksen, tai sen osan, viivästymisestä puhelimitse tai sähköpostitse.

6.4 Mikäli toimitus viivästyy ostajasta johtuvasta syystä, on myyjällä oikeus laskuttaa toimitus sovitun aikataulun mukaisesti ja saada korvaus viivästyksen aiheuttamista välittömistä kustannuksista.

 

7.0 Virheet ja puutteet

7.1 Tavaran virheen osalta vahingonkorvausvelvollisuus ei voi ylittää arvoltaan tilauksen arvoa.

 

8.0 Piirustukset ja mitat

8.1 Asiakkaan on vahvistettava tuotteiden työpiirustukset viimeistään 2-4 viikkoa ennen suunniteltua toimitusviikkoa. Lopullisten mittojen tai työpiirustusten vahvistuksen viipyminen voi vaikuttaa toimitusaikaan.

8.2 Mikäli piirustukset ja tilausvahvistus ovat keskenään ristiriitaiset, ovat piirustukset ensisijaiset.

8.3 Tarkastettujen mittojen oikeanmukaisuudesta on vastuussa asiakas. Mikäli tarkistusmittaukset on suorittanut myyjä, vastuu on myyjällä.

8.4 Minimitoleransseja tiukemmat poikkeukset on merkittävä vahvistettuihin työpiirustuksiin.

 

9.0 Asennus

9.1 Saumojen laatu voi vaihdella asennuskohteen olosuhteiden takia

9.2 Mahdollinen asentajasta riippumaton odotusaika laskutetaan tavallisen tuntitaksan mukaan ja oikeus mahdollisen viivästyksen aiheuttamien kulujen perimiseen pidetään.

 

10.0 Kuljetus

10.1 Kuljetuksen aikana aiheutuneet vahingot on ilmoitettava heti, viimeistään 48 h:n sisällä tavaran vastaanotosta. Havaittu vahinko on merkittävä rahtikirjaan.

 

11.0 Takuu

11.1 Durat-tasojen materiaalilla on 15 vuoden takuu. Altaiden materiaalitakuu on 5 vuotta. Työstön laadusta vastataan 5 v saakka toimituspäivästä.

 

12.0 Reklamaatiot

12.1 Mahdollisista reklamaatioista on ilmoitettava kirjallisesti viimeistään kahden viikon sisällä tavaran vastaanottamisesta.