Durat ympäristön ehdoilla
Takaisin artikkeleihin

Durat ympäristön ehdoilla

Durat on tuote, jonka alkuperäisen tuotekehityksen lähtökohtana jo yli kolmekymmentä vuotta sitten oli vähentää kaatopaikalla päätyvää muovijätettä. Duratin valmistuksessa käytetään teollisuuden hylkymuovia. Kaikissa Duratin tuotteissa on aina noin 30 prosenttia kierrätysmateriaalia. Kiertotalousperiaatteen mukaisesti Durat-tuotteet voidaan myös kierrättää sataprosenttisesti.

Kalustetuotannossa syntyvät ylijäämäpalat käytetään uuden materiaalin valmistamiseen, materiaali kierrätetään täysin eikä hukkaa synny. Ylijäämämuovin käyttö korvaa vastaavan määrän neitseellisiä raaka-aineita materiaalin valmistuksessa. Näin säästetään huomattavasti resursseja muihin, tavanomaisiin komposiittimateriaaleihin verrattuna.

Duratin elinkaari on erittäin pitkä. Pinta voidaan tarvittaessa uudistaa kevyesti hiomalla.

Duratilla on rakennusmateriaalien päästöluokitus M1. Duratin käyttö rakennusmateriaalina edesauttaa rakennusten ympäristöluokitusjärjestelmä Leedin (Leadership in Energy and Environmental Design) pisteiden saavuttamista.


Vastuullisia tekoja

Yrityksen tuotannossa käytetään sataprosenttisesti uusiutuvaa energiaa, jonka alkuperä on varmennettu Guarantee of Origin alkuperätakuujärjestelmän mukaisesti. Tehtaan katolle asennetuilla aurinkopaneeleilla saadaan tuotettua noin 15 prosenttia tuotannossa tarvittavasta energiasta.

Kaikki Duratin yritystoimintaan liittyvät lennot kompensoidaan ostamalla päästöoikeuksia pois EU:n päästökaupan kiintiöstä CO2Esto -päästöleikkurilla ja lentäminen pyritään korvaamaan mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi kulkemalla junalla.

Durat on mukana tukemassa John Nurmisen Säätiön työtä Itämeren hyväksi.


Durat Kierto-palvelu

Durat lunastaa kaikki käytöstä poistuvat Durat-kalusteet, kunnostaa ne ja myy uudelleen. Toiselle kierrokselle ehtineet tuotteet myydään Durat Kierto -tuotteina.

Tuotteiden kunnostaminen ja uudelleenkäyttö on ensisijainen tapa pidentää tuotteen elinkaarta. Näin vähennetään uuden materiaalin valmistamiseen käytettävän energian ja neitseellisen materiaalin tarvetta.

Durat on valittu Sitran Kiertotalouden kiinnostavimmat –listalle.

 

Tavoitteet

Kierrätysmateriaalin osuuden lisääminen 


Tuotekehitystyömme keskeisenä tavoitteena on kasvattaa kierrätysmateriaalin määrää niin, että sen osuus olisi vähintään 80 prosenttia lopputuotteesta.

Kehitämme jatkuvasti yrityksen kaikkia toimintoja niin, että pystymme alentamaan toimintamme aiheuttamaa hiilijalanjälkeä jo lähitulevaisuudessa 30–40 prosenttia nykyisestä.

Strateginen tavoitteemme on olla kokonaisvaltaisesti linjassa kestävän kehityksen toimintatapojen ja periaatteiden kanssa. Tavoite vaikuttaa kaikkiin arvovalintoihimme.

Keskeisimmin toimintamme ympäristövaikutuksia vähentävät tuotekehityksen ansiosta mahdollistuva ekologisten raaka-aineiden määrään lisääminen, uusiutuvan energian, muun muassa aurinkopaneelien hyödyntäminen tuotannossa ja yhtiön omat sähköajoneuvot, joita käytetään tavarantoimituksissa ja asennuksissa.

Hiilineutraali kahden vuoden sisällä


Duratin tavoitteena on olla hiilineutraali viimeistään vuonna 2025, jolloin Suomessa siirrytään uudisrakentamisessa elinkaaren hiilijalanjäljen sääntelyyn. Tavoitteen saavuttamiseksi yrityksen hiilijalanjälki lasketaan EN 15978 standardin mukaisesti.

Teemme nykyisille ja uusille tuotteille jatkuvasti kasvihuonepäästöihin liittyvää laskentaa, elinkaarimallinnusta (LCA) ja hiilijalanjälkilaskentaa.

Tuotteidemme ensimmäinen ympäristötuoteseloste (EPD) on juuri valmistumassa.

Tuotannon VOC-päästöjen minimoimiseksi tehtaallamme on ollut käytössään aktiivihiilisuodattimet jo useiden vuosien ajan. Järjestelmää päivitetään jatkuvasti, jotta kaikki mahdolliset toiminnasta aiheutuvat hajut saadaan eliminoitua. Yhtiön tavoite on tulevaisuudessa myös minimoida jätteiden määrää merkittävästi, vähintään 70 prosenttia nykyisestä.