Huussi esittäytyy Venetsian Arkkitehtuuribiennaalissa
Takaisin artikkeleihin

Huussi esittäytyy Venetsian Arkkitehtuuribiennaalissa

Uusiomuovista valmistettu, kierrätettävä Durat Huussi-näyttelyn ytimessä

Suomen näyttely Venetsian arkkitehtuuribiennaalissa visioi vettä säästävää ja ravinteet kierrättävää saniteettiratkaisua. The Dry Collectiven näyttely Huussi – Imagining the future history of sanitation käsittelee arkkitehtien roolia ilmastonmuutoksen ja ihmisen toiminnan aiheuttamien ongelmien ratkaisemisessa.

Alvar Aallon suunnitteleman Suomen paviljongin tämänvuotisessa näyttelyssä kyseenalaistetaan nykyinen vesi-wc:hen perustuva saniteettijärjestelmä, koska juomaveden ja ruuantuotannon riittävyys on maailmanlaajuinen ongelma.

”Suomen paviljongissa nähtävän näyttelyn aihe on mitä ajankohtaisin. The Dry Collectiven (arkkitehdit Arja Renell, Emmi Keskisarja, Barbara Motta, Eero Renell ja Janne Teräsvirta sekä graafinen suunnittelija Antero Jokinen) tavoitteena on osoittaa, että arkkitehdit voivat yhdessä löytää ratkaisuja maailmanlaajuisiin ongelmiin, ja näin arkkitehtuuri voi palvella yhteiskuntaa”, kertoo näyttelyn komissaarina toimiva Archinfon toiminnanjohtaja Katarina Siltavuori.

Huussi-näyttely ammentaa suomalaisesta kulttuuriperinnöstä – mökkihuussi on kaikille suomalaisille tuttu. ”Suomalaisille arkkitehdeille on luontevaa nostaa aihe esille ja haastaa ammattikuntaa aikana, jolloin meidän tulee aktiivisesti etsiä kestävämpiä ratkaisuja kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla."

Huussi-näyttelyn sydän on monille suomalaisille kesämökkeilijöille tuttu Biolanin kuivakäymälä. Venetsian näyttelyä varten arkkitehtiryhmä halusi antaa sille näyttävän ulkokuoren. Istuinosaksi ja siihen liitetyn kuivikelaatikon sekä käsienpesualtaan materiaaliksi suunnittelijaryhmä valitsi uusiomuovista valmistetun, kierrätettävän Duratin. Se soveltuu erinomaisesti myös huussikäyttöön. Duratin tiivis pinta on erittäin helppo pitää puhtaana ja sen lämpimän silkkinen kosketustuntuma varmistaa miellyttävän käyttökokemuksen.

 


 

”Haluamme korostaa arkkitehtien roolia yhteiskunnallisten kysymysten esittäjinä ja yhteisen edun ja ympäristön puolustajina”, sanoo Huussi-näyttelyn kuraattori Arja Renell. Nykyiset kulutustottumukset yhdistettyinä väestönkasvuun ja ilmastonmuutokseen ovat johtaneet vedenpuutteeseen ympäri maailmaa, Euroopassakin. Suomen paviljongissa nähtävä näyttely kysyy, onko perusteltua käyttää 30 prosenttia vedestämme ulosteiden alas huuhtelemiseen.

Vesi-wc:hen perustuva infrastruktuuri hukkaa myös ruuantuotannolle välttämättömiä ravinteita. 1800-luvun lopulta lähtien maataloudessa on käytetty pääasiassa kemiallisia lannoitteita, joiden tuotanto uhkaa luontoa ja saastuttaa vesistöjä ja pohjavesiä.

Kemialliset lannoitteet tuhoavat maaperän mikrobistoa ja johtavat viljelymaan köyhtymiseen. Suuri osa ulosteiden sisältämistä ravinteista, erityisesti typpi ja fosfori, häviää kemiallisissa jätevedenpuhdistusprosesseissa tai päätyy vesistöihin, joissa ravinteet aiheuttavat rehevöitymistä. Kuivakäymäläratkaisujen laajempaa hyödyntämistä visioiva näyttely nostaa vedensäästön ohella esiin sen, miten oikealla tavalla eroteltuna ja kompostoituna ulosteiden ravinteet voidaan tehokkaasti kierrättää ja palauttaa ruuantuotantoon.

”Huussi toimii eräänlaisena sympaattisena sisääntulona aiheeseen, jonka todelliset haasteet ovat kaupunkimittakaavassa”, kertoo kuraattori Arja Renell. ” Tuomme esiin sen, minkä mittaluokan kysymys vedenkulutus ja hukattujen ravinteiden määrä on nykyisessä sanitaatioinfrastruktuurissa. Haluamme näyttelyn myötä avata keskustelun aiheesta, jota ei rakennetun ympäristön suunnittelussa ole vielä näkyvästi kyseenalaistettu. Koemme tärkeäksi myös sen, että emme lähde esittämään kuivakäymälöitä ratkaisuna vain muihin maihin, vaan meidän on sitouduttava korjaamaan myös omia toimintatapojamme”, sanoo Renell.

Näyttely toteutetaan Suomen Kulttuurirahaston tuella, ja sitä ovat tukeneet lisäksi LAB-muotoiluinstituutti, Durat, Helsingin kaupunki, Biolan, Fiskars, Artek, Stora Enso, Helsinki Distilling Company ja Suomen suurlähetystö, Rooma.