Durat materiaalikehitys on suomalaista pioneerityötä
Takaisin artikkeleihin

Keskeisinä tavoitteina kiertotalouden kehittäminen ja ilmastovaikutusten minimointi

Panoksia kehittämishankkeisiin

Duratilla satsataan nyt komposiittimateriaalin kehittämiseen. Keskeisiä kehityshankkeita ovat kierrätysmateriaalien osuuden lisääminen tuotannossa sekä omien että muiden teollisten sivuvirtamateriaalien hyödyntäminen ja niiden myötä myös kokonaan uudenlaisten ja uuden sukupolven Durat-materiaalien kehittäminen.

Tavoitteena on kiertotalouden entistäkin tehokkaampi toteuttaminen toiminnan kaikilla osa-alueilla ja tuotannon ilmastovaikutusten merkittävä vähentäminen. Duratin tavoitteena on olla hiilineutraali viimeistään vuonna 2025, jolloin Suomessa siirrytään uudisrakentamisessa elinkaaren hiilijalanjäljen sääntelyyn. Tavoitteen saavuttamiseksi yrityksen hiilijalanjälki ja ympäristövaikutusindikaattorit lasketaan EN 15804 mukaisesti.

Tavoitteisiin pyritään panostamalla omaan vahvaan tuotekehitykseen ja tuotantolaitteiden uudistamiseen. Keskeisesti työn alla ovat juuri nyt uudistuneet ja nykytarpeisiin suunnitellut tutkimusfasiliteetit. Tehtaalle on valmistumassa uudet tuotekehitystilat, jotka mahdollistavat entistä pidemmälle viedyn kehitystyön omissa tiloissa.

Uusien investointien myötä yritys pystyy entisestään vahvistamaan kiertotalouden periaatteiden toteuttamista toiminnassaan. Kehityshankkeiden perimmäisenä tavoitteena on täysin suljettu materiaalin kierto.

 

Päästöt kuriin

Kehityshankkeiden keskeinen tavoite on ollut koko ajan myös tuotannosta aiheutuvien päästöjen entistäkin huolellisempi seuraaminen. Tarkan seurannan myötä pystytään myös rakentamaan mahdollisimman tehokkaat menetelmät päästöjen vähentämiseen.

Uusien Durat-tuotteiden materiaalikehittelyssä arvioidaan huolellisesti ympäristövaikutuksia. Ne ovat oleellisia kriteereitä muun muassa raaka-ainevalintoja tehtäessä.

Ympäristövaikutusten minimointi on Duratin koko toiminnan perusta. Yli kolmekymmentä vuotta sitten perustetun yrityksen keskeinen lähtökohta on ollut muovijätteen hyödyntäminen. Tällä hetkellä vaikutusten vähentämiseen liittyvät tavoitteet ovat tärkeitä myös, koska kestävän kehityksen vaatimukset täyttävien sisustus- ja rakennusmateriaalien kysyntä on kasvamaan päin.

Jotta voimme kertoa luotettavasti toimintamme ja tuotantomme ympäristövaikutuksista, olemme laatineet perinteiselle Durat-materiaalille ympäristöseloste EPD:n ja laskeneet sen hiilijalanjäljen. Sitä mukaan, kun materiaalikehityksemme tuottaa uusia materiaaleja, laadimme myös niille EPD-ympäristöselosteen ja hiilijalanjälkilaskelman.

Ympäristöseloste on kolmannen osapuolen verifioima dokumentti, jossa esitetään materiaalin ympäristövaikutukset. EPD:ssä esitetyt tiedot ja laskenta perustuvat Durat-komposiittimatriaalin elinkaarianalyysiin (LCA) sen koko elinkaaren ajalta raaka-ainehankinnasta aina loppusijoitukseen asti.

 

Kestävin perustein

“Kuten koko yrityksemme historian ajan, pyrimme edelleen kulkemaan uudistusten kärjessä. Teemme asioita, joiden uskomme edesauttavan ympäristömme hyvinvointia. Meidän toimintaamme eivät ohjaa ainoastaan olemassa olevat määräykset vaan omien arvojemme mukaisesti yritämme tehdä mahdollisimman paljon sen eteen, että toimintamme on eettisesti kestävää. Olemme esimerkiksi toimineet kiertotalouden periaatteiden mukaan ennen kuin kiertotalous-termiä on ollut olemassa”, linjaa toimitusjohtaja Heikki Karppinen.

 

Mervi Puska tuo rohkeutta ja tieteellistä otetta kehityshankkeisiin

Duratin materiaalikehitysjohtaja, filosofian tohtori ja materiaalikemisti Mervi Puska aloitti tehtävässään vuonna 2021. Mervin osaaminen ja kokemus toivat täysin uuden ulottuvuuden yrityksen tuotekehitystyöhön.

 

Durat materiaalikehitysjohtaja Mervi Puska

Materiaalikehitysjohtaja Mervi Puska tuo rohkeutta Duratin tuotekehitykseen.

 

”Laajin työkokemukseni on toiminnallisesti aktiivisten komposiittimateriaalien tutkimus- ja tuotekehitystehtävistä sekä biohajoavien muovien ja erilaisten lääketieteellisten biomateriaalien valmistuksesta, testauksesta ja tutkimuksesta. Työurallani, noin 28 vuoden aikana olen toiminut tutkimus-, tuotekehitys- ja opetustehtävissä sekä asiantuntijana suurimmaksi osaksi akateemisissa tutkimusyksiköissä. Yksityispuolella olen tehnyt töitä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotehtävissä yli seitsemän vuoden ajan.”

Mervi on myös Turun yliopiston lääketieteellisen biopolymeeritutkimuksen dosentti vuodesta 2011 alkaen.

“On ollut hienoa päästä soveltamaan tutkimustyössä hankittua osaamista käytännön tuotekehityshankkeisiin. Kemialliset reaktiot ja materiaalitieteelliset ilmiöt ovat aina samanlaisia riippumatta siitä, toimitaanko laboratoriossa vai oikeassa elämässä. Itselleni tutkimustiedon siirtäminen käytännön sovelluksiin on suhteellisen helppoa. Vaikka vaihdoin lääketieteellisten komposiittimateriaalien tutkimuksesta rakennusmateriaaleihin, minusta tuntuu kuin olisin vain jatkanut siitä, mihin yliopistolla monet keskeneräiset projektit jäivät”, Mervi kertoo.

“Olen aina tehnyt paljon töitä labrassa. Se on minulle sopiva ja mieluisa työskentelytapa. Laboratoriotyössä säilyy kosketus käytännön työhön ja siinä syntyy usein myös hyviä oivalluksia.“

Mervi kertoo tekevänsä mielellään niin sanottuja “out of the box” -testejä: ”Pyrin ajattelemaan asioita laaja-alaisesti kaavamaisuutta vältellen. Yliopistolla kollegat ihmettelivät joskus erikoisia komposiittinäytteitäni. Aina ne kuitenkin liittyivät johonkin suurempaan kokonaisuuteen tai projektiin.”

”Yritän jatkuvasti hakea ratkaisuja luovasti ja monipuolisesti. Vierestä tekemistäni seuranneet kollegat eivät ehkä heti oivaltaneet, miten kokeiluni liittyivät kokonaisuuteen ja suurempaan aiheeseen. Minulla oli vuosia mentorina Turun yliopiston kirurgian emeritusprofessori Allan J. Aho, joka oli todella luova ja kannustava yhteistyökumppani. Hänellä oli huikeita ideoita. Hän innosti minutkin rohkeisiin kokeiluihin ja opetti minut ajattelemaan asioita vähän erilaisestakin näkökulmasta, kuin mihin yleensä on totuttu.”

“Tieteessä pitää mennä syvälle omaan tutkimusalaansa ja aihepiiriinsä, mutta työelämässä tarvitaan laaja-alaisempaa osaamista monissa muissakin asioissa. Rajoja rikkoneet kokeiluni materiaalitieteessä ja komposiittirakenteiden valmistuksessa yliopistolla ovatkin nyt osoittautuneet erittäin hyödyllisiksi Duratin tuotekehitystyön yhteydessä”, Mervi hymyilee tyytyväisenä.

 

Duratin väripastapurkit inspiroivat

Työ Duratilla on tuonut värit tärkeäksi osaksi Mervin työpäivää. Hän työskentelee keskellä väripurkkien iloisen kirjavaa maailmaa.

“Duratin laaja värivalikoima toi tutkimustyöhön kokonaan uuden ulottuvuuden. Aikaisemmissa tehtävissäni olen työskennellyt aika rajallisen värimaailman kanssa, kuten luusementin ja hammaslääketieteen materiaalien kanssa. Duratin väripastapurkit inspiroivat estetiikasta kiinnostunutta tutkijaakin. On mahtavaa nähdä, miten kaikki nämä upeat värit tehdään ja olla mukana myös niiden kehitystyössä”, Mervi sanoo.